Puncovní značky

Označování šperků (zboží) puncovními značkami se řídí zákonem 539/1992 Sb. o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon). Výrobce je povinen předložit každý šperk, který vyrobí k ověření ryzosti a označení státní puncovní značkou. Výjimkou jsou šperky, které splňují váhový limit. Zlaté a platinové šperky se puncují od 0,50 g, stříbrné šperky od 3,00 g. Palladiové šperky, i když patří mezi drahé kovy, se zatím puncovat nemusí.

Pro každou zákonnou ryzost a drahý kov je stanovena puncovní značka.

 

ČESKÉ SOUČASNÉ PUNCOVNÍ ZNAČKY

Dříve se zlato ryzost zlata uváděla v karátech. Ryzí zlato bylo 24 karátů. V průběhu 19. století bylo toto označování nahrazeno tisícinovým systémem (24 karátů = 1000/1000). Ryzost znamená poměrný hmotnostní obsah drahého kovu ve slitině vyjádřený v tisícinách (1/1000), takže ryzí kov má ryzost 1000/1000. Zákonnými ryzostmi jsou:

České puncovní značky pro zlato

 Foto 9,

 

České puncovní značky pro stříbro

  

Foto 10,

 

České puncovní značky pro platinu

  

Foto 11,